kawabezmleka

1 tekst – auto­rem jest ka­wabez­mle­ka.

Cier­pli­wość jest cnotą, której nikt nie po­winien tracić. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 17 lutego 2017, 15:09

kawabezmleka

kawabezmleka

Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Aktywność

18 lutego 2017, 08:13natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Cierpliwość jest cnotą, której [...]

17 lutego 2017, 17:59Cris sko­men­to­wał tek­st Cierpliwość jest cnotą, której [...]